Zorgvragers Organisatie GGZ Midden-Holland

De ZOG MH komt op voor de belangen van mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid, verslavingszorg en de maatschappelijke opvang en dak-en thuislozen binnen de regio Midden-Holland. Daarnaast zet de ZOG MH zich in om de positie van deze doelgroep te versterken. Binnen de ZOG MH werken professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Website www.expex.nl gelanceerd op de voor de jeugddag

Op 3 oktober jl. hebben we op de ‘Voor de jeugddag’ de website van ExpEx gelanceerd. Dit is een website waar alle projecten van ExpEx te vinden zijn en alle informatie over hoe je ervaringsdeskundigheid kunt inzetten in de jeugdhulp. We zijn er trots op … Lees verder