Zorgvragers Organisatie GGZ Midden-Holland

De ZOG MH komt op voor de belangen van mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid, verslavingszorg en de maatschappelijke opvang en dak-en thuislozen binnen de regio Midden-Holland. Daarnaast zet de ZOG MH zich in om de positie van deze doelgroep te versterken. Binnen de ZOG MH werken professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Herindicatie voor GGZ zorg en behandeling met verblijf

Het CIZ kijkt vanaf 4 april opnieuw naar alle indicatiebesluiten GGZ- B die geldig zijn tot en met 31 december 2017. Dit noemt het CIZ de herindicatieprocedure. De herindicatieprocedure Deze procedure vindt plaats in het kader van het overgangsrecht in artikel 11.1.3. Wet Langdurige Zorg … Lees verder