Zorgvragers Organisatie GGZ Midden Holland

De ZOG MH komt op voor de belangen van cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verslavingszorg en de maatschappelijke opvang en dak-en thuislozen binnen de regio Midden Holland. Daarnaast zet de ZOG MH zich in om de positie van deze doelgroep te versterken. Binnen de ZOG MH werken professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Word jij de stagiaire?

Begin september 2016 is er een nieuwe plek vrij voor stagiaire binnen het project Herstel en Participatie. Het project Herstel & Participatie is een samenwerkingsproject van Kwintes, REAKT, Parnassiagroep GGZ Rivierduinen, Eleos, Leger des Heils en ZOG MH. Het project heeft als doel herstel toegankelijk … Lees verder